Šobrīd pasūtījums var apmaksāt ar:

– VISA/MasterCard norēķinu kartes;

– Izmantojot internetbanku, BankLink Swedbank un SEB;

SIA “Samex Group”

Rēg. № LV40103231674

Lūdzam ņemt vērā, ka pasūtījumi, kas nav apmaksāti 2 darba dienu laikā, tiek anulēti.