Lai saņemtu individuālu konsultāciju par mūsu piedāvātajiem produktiem, rakstiet uz veikals@perceko.lv vai zvaniet darba dienās pa tālruni +371 67 134 658 no 9.00 līdz 17.00.